Last modified พฤษภาคม 1st, 2022 at 04:09 pm

ask me bet

คืนยอดเสีย 5% สูงสุด 100,000 บาท

สมาชิกที่มียอดเล่นเสียตั้งแต่วันที่ 1-31 ของเดือนนั้นๆ จะได้รับเครดิตคืนเงิน 5% รับสูงสุด 100,000 บาท ต่อ User ทางเว็บจะเติมเป็นเครดิตให้ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เครดิตจะถูกเติมอัตโนมัติ โดยจะจ่ายเป็นขั้นดังนี้ นับอันดับจากผู้เสียสูงสุด 1-5 คืนยอดเสียสูงสุด 100,000 บาท 6-20 คืนยอดเสียสูงสุด 50,000 บาท 21-50 คืนยอดเสียสูงสุด 30,000 บาท อันดับที่ 50 ขึ้นไป คืนยอดเสียสูงสุด 10,000 บาท

โปโมชั่นติดต่อเรา