Last modified พฤษภาคม 2nd, 2022 at 05:02 pm

คืนยอดเสีย

สมาชิกที่มียอดเล่นเสียตั้งแต่วันที่ 1-31 ของเดือนนั้นๆ จะได้รับเครดิตคืนเงิน 5% รับสูงสุด 100,000 บาท ต่อ User ทางเว็บจะเติมเป็นเครดิตให้ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เครดิตจะถูกเติมอัตโนมัติ
โดยจะจ่ายเป็นขั้นดังนี้
นับอันดับจากผู้เสียสูงสุด
1-5 คืนยอดเสียสูงสุด 100,000 บาท
6-20 คืนยอดเสียสูงสุด 50,000 บาท
21-50 คืนยอดเสียสูงสุด 30,000 บาท
อันดับที่ 50 ขึ้นไป คืนยอดเสียสูงสุด 10,000 บาท
โปโมชั่นติดต่อเรา